Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Bài thơ hay của tác giả Trần Mộng Tú. Đọc được thơ hay, văn đẹp của người ta thấy mình cũng hay ho hơn tí.

Người Câu Ở Sông Nào

Tác giả: Trần Mộng Tú

Tôi máng nỗi buồn nhẹ
Trên một sợi dây cung
Chữ nhẹ có dấu nặng
Nên sợi dây cung chùng

Tôi gánh nỗi buồn nặng
Trèo lên một đỉnh đồi
Lưng chừng nỗi buồn ngã
Lăn xuống đáy hồn tôi

Tôi quấn nỗi buồn cong
Vào vòng tròn cuộc sống
Chữ cong không có dấu
Nỗi buồn như nỗi không

Buồn tôi như dấu sắc
Ngắt câu rất mơ hồ
Đặt vào không đúng chỗ
Nên nỗi buồn làm thơ

Buồn tôi như chữ tình
Ai viết trên lưng gió
Dấu huyền sẽ bay đi
Căn lều tôi cửa ngỏ

Có người níu áo hỏi
Dấu nỗi buồn ở đâu?
Dấu hỏi như dấu móc
Buộc đầu sợi dây câu

Tôi là con cá nhỏ
Người câu ở sông nào?

(3/99)


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Ừ nhỉ. Rêu phong.
Trồng cỏ đầy sân. Rải hoa đầy ngõ.
Dè dặt bước chân. Chợt động tâm đến chàng Từ Thức. Xa quá. Xa quá. Vắng quá. Vắng quá.