Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

CÓ KHÔNG, MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC? ( Đỗ Hồng Ngọc)

-Đây là bài lấy từ trang nhà của BS. Đỗ Hồng Ngọc http://www.dohongngoc.com/web/
Thấy hay nên tôi xin cop về blog của mình.

<Trước hết phải nói ngay là không có cái gọi là “già”!

“ Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ; 30-40 tuổi, đang trẻ; 40-50, hãy còn trẻ; 50-60 trẻ không ngờ; 60-70 trẻ lạ lùng! và trên 70 ngưòi ta trẻ vĩnh viễn!”… Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí trước kia ở Saigon nói với tôi như vậy. Ông nói ông đọc được câu này trong một cuốn sách… Tây từ lâu lắm rồi!

Còn Trịnh Công Sơn thì bảo:“… Nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ… Không có già không có trẻ…” ( Gió heo may đã về, ĐHN).