Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

CHIẾC GHẾ CÔ ĐƠN UY NGHI!

Trong tất cả trạng thái tâm hồn, có lẽ trạng thái cô đơn, sự cô đơn tuyệt đối xen lẫn tuyệt vọng lại giúp “tinh anh phát tiết”. Những tuyệt tác của nhân loại từ sự xuất thần của trạng thái này.
Hầu như con người sợ hãi sự cô đơn. Nhưng, cô đơn cũng như những dạng cảm xúc khác, như trạng thái tinh thần khác luôn tồn tại trong mỗi sinh thể.